naar top
Menu
Logo Print

Project ‘EnOp’ in handen van Brightlands

Onderzoek rond CO2-omzetting voor energieopslag
magazine

Brightlands Chemelot Campus heeft het Interreg-project CO2 voor energieopslag (‘EnOp’) overgenomen van initiatiefnemer NanoHouse. Via ‘EnOp’ wordt baanbrekend onderzoek verricht naar de omzetting van CO2 voor energieopslag en slimme materialen. VITO is projectpartner en is onder meer betrokken bij het uittesten van twee technologieroutes, namelijk het uitvoeren van marktstudies, en de link naar het (hernieuwbare) energiesysteem.

NanoHouse heeft het project overgedragen aan Brightlands, omdat de chemiecampus bij uitstek de plaats is waar nieuwe technologieën worden ontwikkeld en opgeschaald. Beide zijn belangrijk voor het project ‘EnOp’. Hier zijn ook faciliteiten, zoals proeffabrieken, beschikbaar om na het onderzoek de uitkomsten naar de praktijk te kunnen brengen. Op de campus is ruime ervaring aanwezig met het opzetten van onderzoek via instituten als Chemelot InSciTe, Brightlands Materials Center en Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials.

Energieopslag en CO2-omzetting
Het project ‘EnOp’ richt zich op chemische energieopslag. Het onderzoek spitst zich toe op zeven technologieën om CO2 om te zetten voor energieopslag en te gebruiken als koolstofbron voor slimme materialen.

Direct en indirecte omzetting
Binnen ‘EnOp’ worden directe en indirecte omzetting onderscheiden. Directe technologieën zetten CO2 via zonlicht om in chemicaliën en brandstoffen. In dit verband gebeurt onderzoek naar de productie en valorisatie van algen en het gebruik van nanodeeltjes en halfgeleiders. Indirecte technologieën zetten CO2 om met behulp van hernieuwbare elektriciteit, zoals plasmatechnologie en (bio)elektrochemische processen.

Lees meer.

VITO

VITO

+3214335716
+3214335599