naar top
Menu
Logo Print

Cursus toxicologie op 20, 28 en 29 november

Blootstelling aan toxische stoffen is reëel risico in veel bedrijven
magazine

Leer op 20, 28 en 29 november tijdens de cursus toxicologie alles over strategie, onderzoek en risicoschatting en -evaluatie. De belangrijkste recente ontwikkelingen in de toxicologie worden tijdens deze cursus door vakspecialisten toegelicht. Je krijgt inzicht in de huidige wetenschappelijke trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor toxicologische onderzoeksstrategieën, risico-evaluatie, extrapolatiemodellen en normeringsprincipes. Je leert alles over blootstelling aan giftige stoffen, (de)toxificatie van mechanismen en epidemiologie. Ook gaan we in op radicalen en toxiciteit, bedrijfsgezondheid, in-vitromodellen voor detectie van toxiciteit, toxicologie in relatie tot voeding en geneesmiddelen en risicobeoordeling.

Meer informatie vindt u hier.

PAO

PAO

POSTBUS 5048
2600 GA DELFT
+31152784618
+31152784619