naar top
Menu
Logo Print

SPIE bouwt twee hoogspanningsposten in kader van ELIA programma 'Stevin'

SPIE helpt windenergie windparken landinwaarts brengen
magazine

SPIE Belgium, dochterbedrijf van de groep SPIE, de onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische dienstverlening voor energie en communicatie, kreeg van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, de opdracht toevertrouwd voor de bouw van twee hoogspanningsposten 380 kV, ‘Van Maerlant’ in Damme en ‘Gezelle’ in Dudzele. SPIE Belgium bouwt die posten in het kader van Elia’s programma Stevin, dat het onder meer mogelijk maakt om de windenergie van windparken op zee naar het binnenland te transporteren. De bouw van de posten, opgestart in 2015, is nu in voltooiingsfase.

Uitdagingen
Tijdens de werkzaamheden kreeg SPIE Belgium te maken met tal van uitdagingen. Een eerste bestond in het snel (negen maanden), veilig en efficiënt opzetten van een GIS1-installatie. “Eens de GIS-installatie afgerond, werd +/-14 kilometer kabel getrokken tot in de controlezaal van Elia,” verduidelijkt Maarten Lozie, Project Manager Hoogspanning bij SPIE Belgium. “De luchtlijnen die 380 kV transporteren komen de installatie binnen via portieken van 84 ton, 27 meter hoog en 54 meter breed.”
Andere niet onbelangrijke uitdagingen waren de beperkte ruimte en de onmiddellijke nabijheid van een gasleiding. “De beperkte ruimte maakte het ons ook moeilijk om de GIS-installatie 380 kV op te trekken,” legt Lozie uit. “Hoewel het hier om een ‘compacte’ installatie ging, waren er voor alle stukken van de installatie 76 grote vrachtwagens nodig. Uitpakken, voormonteren en definitief assembleren moest allemaal op dezelfde krappe ruimte gebeuren.”
Ten slotte was ook het beheren van de afvalberg op de werf een dagelijkse prioriteit. Men opteerde voor een maximale recyclage van het afval om zo de impact op het milieu te beperken. “We recycleerden maar liefst 140 ton verpakkingshout,” voegt Lozie eraan toe.

SPIE BELGIUM

SPIE BELGIUM

+3225297211
+3225297240