naar top
Menu
Logo Print

NTA 8003 herzien

Nederlands Technische Afspraak 'Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ opnieuw herzien
magazine

NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. De invoering van nieuwe duurzaamheidscriteria voor met name vaste biobrandstoffen vraagt om een classificatiesysteem dat hierop is toegesneden. Daarom wordt deze NTA nu opnieuw herzien. NTA 8003 wordt in de subsidieregeling ‘stimulering duurzame energieproductie’ (SDE) gebruikt om aan te geven welke biomassastromen binnen de categorieën van de regeling zijn toegestaan en voor SDE-subsidie in aanmerking komen. Ook is gebleken dat een aantal passages in de huidige versie vragen oproept. Die worden in de nieuwe versie opgehelderd.

Meepraten over de inhoud via deelname aan werkgroep Voor de herziening wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003 2017’ opgericht, die valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie 310 029 ‘Vaste Biobrandstoffen’. Belanghebbenden wordt opgeroepen om zich hiervoor aan te melden. Deelname aan de werkgroep is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 augustus 2017 telefonisch aanmelden bij NEN, Ranoe Alakhramsing, (015) 2 6 90 266, of per e-mail (ranoe.alakhramsing@nen.nl).

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-