naar top
Menu
Logo Print

Better Biomass vraagt evaluatie

Stakeholders kunnen tot en met 11 september 2017 commentaar inbrengen
magazine

Better Biomass maakte als eerste gebruik van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een beoordeling van de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa (cfr. Energieakkoord). De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) beoordeelt het schema. Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie via de bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk voorwaarden overeengekomen waaraan deze biomassa moet voldoen (duurzame herkomst, traceerbaarheid). Via certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven dat aantonen. Beheerders van certificatie- en verificatieschema's kunnen hun systemen indienen voor beoordeling door de ADBE. Energiebedrijven kunnen vervolgens (voor deelaspecten) gebruik maken van erkende schema's.

Externe inbreng
De procedure van de ADBE voorziet in de mogelijkheid dat stakeholders inbreng kunnen leveren op de adviesaanvraag. De ADBE is hierbij met name op zoek naar onderbouwde feiten en ervaringen over het in de praktijk functioneren van het ingediende schema. Voor Better Biomass kunnen stakeholders hun inbreng tot en met 11 september 2017 aanleveren via de website van ADBE. Om meegenomen te worden door de ADBE moet de externe inbreng voldoen aan een aantal voorwaarden die ook staan vermeld op de website.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-