naar top
Menu
Logo Print

Tegen 2025 dagelijks 10.000 vaten algenbiobrandstof

ExxonMobil en Synthetic Genomics streven met hun algen biobrandstofonderzoek naar 10.000 vaten per dag in 2025
magazine

ExxonMobil en Synthetic Genomics Inc. kondigden een nieuwe fase aan in hun gezamenlijke onderzoeksprogramma naar algen als biobrandstof. Daarmee moet het technisch mogelijk worden om tegen 2025 dagelijks 10.000 vaten algenbiobrandstof te produceren.
Die onderzoeksfase omvat een veldonderzoek waarbij natuurlijk voorkomende algen in verschillende vijvers in Californië zullen worden gekweekt. Door het onderzoek krijgen ExxonMobil en Synthetic Genomics meer inzicht in fundamentele technische parameters, waaronder viscositeit en doorstroming, die in een laboratoriumopzet minder goed kunnen worden nagebootst. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om vast te stellen hoe de technologie kan worden opgeschaald ten behoeve van een potentiële commerciële toepassing. Voor de productie op grotere schaal is nog meer onderzoek vereist. Tijdens de uitvoering van het veldonderzoek zullen beide bedrijven tegelijkertijd het fundamentele biologisch onderzoek naar algen in hun laboratoria voort zetten. ExxonMobil verwacht op basis van het onderzoek tot nu toe evenals op basis van opkomende technische kennis dat er tegen 2025 10.000 vaten algenbiobrandstof per dag kan worden geproduceerd.
“Onze samenwerking met Synthetic Genomics naar biobrandstof uit algen blijft een belangrijke pijler binnen ons bredere onderzoeksprogramma naar technologieën die minder CO2 uitstoot veroorzaken om zo het risico van klimaatverandering te verminderen,” aldus Vijay Swarup, Vice President for Research and Development bij ExxonMobil Research and Engineering Company. “De nieuwe buitentestfase is een belangrijke stap om een traject te bepalen naar commerciële productie.”
Dit veldonderzoek volgt op het jarenlange fundamentele biologisch onderzoek van ExxonMobil en Synthetic Genomics om meer inzicht te krijgen in de olieproductie uit algen en deze te verbeteren.

Lees meer.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-