naar top
Menu
Logo Print

Eerste biomethaancentrale in België

gft-composteringsinstallatie omgevormd tot Energie Conversie Park
magazine

Op het Milieubedrijf Beerse/Merksplas wordt de gft-composteringsinstallatie omgevormd tot een Energie Conversie Park. Concreet bouwt de firma OWS uit Gent een nieuwe voorvergistingsinstallatie die geïntegreerd wordt in de bestaande composteringsinstallatie.

Zuivering van biogas tot biomethaan
Bij het vergisten van gft (groente-, fruit- en tuinafval) ontstaat biogas dat in een biomethaancentrale wordt opgeschoond tot biomethaan of groen gas. Zo kan het potentieel aan energie dat aanwezig is in het aangevoerde gft maximaal benut worden. De energie zal ter plaatse benut worden, maar ook regionaal.

Groen gas als betrouwbare energiebron
Dit is een uniek project waarbij groen gas wordt gewonnen uit de gft-verwerking. Bij gft-vergisting ontstaat biogas. Door dat op te schonen ontstaat biomethaan of groen gas dat wordt toegevoegd aan het aardgasnet. Groen gas is een hernieuwbaar alternatief voor fossiel aardgas. Paul Macken, directeur IOK Afvalbeheer: “Dit is de eerste biomethaancentrale in België. Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron. Het is de bedoeling om op lange termijn het aandeel aan biomethaan te laten stijgen tot 100% of het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van 1.000 gezinnen.”

Eandis voorziet missing link
Netbeheerder Eandis legt 1 km gasnet aan en plaatst een nieuw injectiestation om de productiesite van het biomethaan te koppelen met het bestaande aardgasnet. Vooraf wordt de kwaliteit van het gas gecontroleerd en wordt de typische geurstof eraan toegevoegd.
Het behoort tot de kerntaken van de netbeheerders om de overheid bij te staan in de realisatie van de milieu- en klimaatdoelstellingen. Biomethaan, als hernieuwbare energiedrager ter vervanging van fossiele brandstoffen, draagt daartoe bij. Als specialist in lokale gasdistributie stelt Eandis graag haar knowhow ter beschikking van dit project. Door de sterktes van alle partners te bundelen, kunnen we het potentieel van deze energie-efficiënte, duurzame technologie maximaliseren.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-