naar top
Menu
Logo Print

Symposium rond industriële waterzuivering

Kennisdeling over procesvoering
magazine

Op 31 mei 2018 vindt bij BASF Antwerpen NV de zesde bijeenkomst plaats in de reeks ‘Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk’.

De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen blijkt in de praktijk geregeld veel complexer dan verwacht. Problemen die optreden hangen vaak samen met grote variaties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater en de kwaliteit van het actief slib in de installatie. Dankzij diverse onderzoeken naar de oorzaak en oplossingen van deze problemen is veel kennis opgebouwd bij de bedrijven in Nederland en Vlaanderen.

Deze themadag is dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijk-cases in de industrie waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen, vanuit de gedachte “Waarom zouden we het wiel opnieuw willen uitvinden?” De volgende presentaties staan op het programma:

• Leidraad Calamiteiten Zuiveringstechnologen (Johan Blom, TAUW)

• Gebruik van Pure Zuurstof bij calamiteiten in de WZI, inclusief praktijkvoorbeelden (Rudy Lamond, Air Liquide)

• Bestrijding van filamenteuze bulking met ozon: een industriële case study (Rob Van den Broeck, Aaqua)

• Duurzaamheid in de keten; van plan tot plant (Joost Smetsers, HydroBusiness)


Praktische informatie

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen 245 EUR. Voor studenten en gepensioneerden geldt een gereduceerd tarief van respectievelijk 25 en 50 EUR.

Aanmelden doet u hier

Het volledige programma vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de organisatoren (SKIW of KNW-themagroep Afvalwater Valorisatie): 070-3222765 of info@waternetwerk.nl

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-