naar top
Menu
Logo Print

Polyplast wordt UNIK

UNIK wordt kennisplatform voor alles wat met industriële kunststoffen te maken heeft
magazine

Sinds 1 mei 2018 gaat de brancheorganisatie voor kunststofbewerkers ‘Polyplast’ verder onder de naam ‘UNIK’ oftewel 'Unie van Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers'. Alle leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018 allemaal ingestemd met de naamswijziging.

Meer profileren
Met de naamsverandering is een einde gekomen aan een tijdperk van 16 jaar. Ook de profilering is veranderd. De brancheorganisatie wordt eigentijdser, gaat zich meer richten op externe relaties en zal de professionele kennis van de leden actief aanbieden aan deze relaties. UNIK wordt een kennisplatform voor alles wat met industriële kunststoffen te maken heeft.

Meer professionaliseren
Vooruitlopend op de transitie is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw digitaal platform als onderdeel van het meer professionaliseren van de vereniging.
Martin Couvée, voorzitter UNIK: “De leden hebben heel veel kennis en ervaring. Die moeten we delen en professioneel aanbieden. De nieuwe naam en het digitale platform moeten hiertoe bijdragen.” Het bestuur beschouwt de naamsverandering dan ook als een logische stap in het traject van profilering en professionalisering van de branchevereniging.

Meer categoriseren
Samen met de leden wil UNIK de kunststofbranche naar een hoger niveau tillen en daarmee het gebruik van industriële kunststoffen bevorderen.
Martin Couvée: “Er worden nog veel traditionele materialen zoals metaal toegepast in industriële applicaties waar kunststof een uitstekend alternatief kan zijn. Dat daarbij ook nog voordelen spelen zoals het lage gewicht, de hoge chemische resistentie en de hoge corrosiebestendigheid, is mooi meegenomen. Daarom past de nieuwe slogan “Het kan met kunststof” zo goed bij UNIK.”

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-