naar top
Menu
Logo Print

Opleiding 'Procesoptimalisatie via multiscale modelling en controle'

Verkrijg het getuigschrift voor deze postacademische opleiding!
magazine

Het commercieel bedrijven van een (chemisch) proces, zelfs op grote schaal, is in vele gevallen gebaseerd op een jarenlange, intuïtief opgebouwde, kwalitatieve expertise. Het belang daarvan is niet te onderschatten, en is heel nuttig aan te vullen met een kwantitatieve interpretatie via een model. Dat houdt bij voorkeur fundamenteel rekening met de relevante fenomenen op verschillende schalen (moleculair-katalysator-reactor). Alleen zo zijn de betrouwbaarste voorspellingen te maken.

Doelpubliek
Deze opleiding richt zich op personen actief in de (chemische) procesindustrie rond productieplanning en -optimalisatie. Ben je op zoek naar de ideale combinatie van instelwaarden om een maximale productie te behalen of om een langere ‘time-on-stream’ te bereiken zonder oponthoud? Dan reikt deze opleiding je hiervoor de nodige middelen. Hoewel de methodologie z’n oorsprong vindt in de chemische procestechnologie is deze evenzeer van toepassing voor procedés waarin allerhande fysische en/of chemische omzettingen optreden.

Vereiste voorkennis
Het niveau van voorkennis is dat van bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur.Om de efficiëntie van de opleiding te garanderen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximum 25 .Ben je op zoek naar de ideale combinatie van instelwaarden om een maximale productie te behalen of om een langere ‘time-on-stream’ te bereiken zonder oponthoud?Dan reikt deze opleiding je hiervoor de nodige middelen.

Programma
Het programma omvat 3 modules, verzorgd door experts in het vakgebied. Elke module omvat een theoretisch deel en oefeningensessies.

MODULE 1: KINETIEK | 6, 13 en 20 nov. 2018
Lesgevers: Prof. Joris Thybaut, Dr. Kenneth Toch en Dr. Ana Obradovic

MODULE 2: REACTOREN | 27 nov. en 4 dec. 2018
Lesgever: Prof. Frederik Ronsse

MODULE 3: CONTROLE | 11 en 18 dec. 2018
Lesgever: Prof. Clara-Mihaëla Ionescu

Ugent getuigschrift
Deelname aan de volledige opleiding en slagen in de oefeningen leidt tot een getuigschrift.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-