naar top
Menu
Logo Print

Zonnepark Chemelot bijna klaar voor gebruik

Grootste zonnepark Limburg levert vanaf 15 maart elektriciteit
magazine

De aanleg van Zonnepark Louisegroeve kostte vier miljoen euro en is klaar. Voordat het daadwerkelijk stroom aan het net kan leveren, moet het eerst uitvoerig getest worden. "En daarvoor hebben wat meer zon nodig dan nu het geval is", zegt directeur Henny Pelsers van Naga Solar. "Na die testen kan de installatie aan het net." 

Het park heeft een oppervlakte van zo'n elf voetbalvelden. Er liggen 10.573 zonnepanelen die jaarlijks ruim drie miljoen kW stroom leveren, voldoende voor duizend huishoudens. 
De voormalige stortplaats naast industriepark Chemelot leent zich tot grootschalige duurzame energieopwekking, maar heeft wel beperkingen. Zo kon er bij het plaatsen van de zonnepanelen niet in de grond geboord worden. Omdat het een stortplaats is, ligt er een folie om vervuiling tegen te gaan. Daarom werden de zonnepanelen niet op palen vastgemaakt, maar in bakken gezet.

Ontwikkelaar Naga overweegt nog meer zonnepanelen en overlegt daarvoor met de bedrijven op het terrein. Het bekijkt ook alternatieve locaties, zoals parkeerplaatsen of daken, vanwege de beperkte ruimte op Chemelot.

Chemelot heeft als doelstelling om in 2030 aan de overheidsdoelstellingen op gebied van duurzaamheid te voldoen. In 2050 wil het industriegebied zelfs energieneutraal zijn, maar alleen met zonnepanelen gaat dat niet lukken.
Heel Chemelot van zonne-energie voorzien, vereist een dubbel zo groot gebied.
Daarom komt er een biogascentrale, en komt er een installatie om afvalplastic te recyclen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de kennis van de bedrijven op Chemelot. Op de zonnepanelen zit bijvoorbeeld een rendementsboostende coating van DSM. Ook andere bedrijven kijken ook hoe ze kunnen meehelpen.

Lees meer hier.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-