naar top
Menu
Logo Print

Het topsectorenbeleid werkt

Meer innovaties door gezamenlijk onderzoek universiteit en bedrijfsleven
magazine

Innovatieve producten ontstaan vooral wanneer kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. De Nederlandse overheid stimuleert die samenwerking op grote schaal met het topsectorenbeleid. Voor universiteiten en bedrijven die samen structureel onderzoeksprojecten opzetten, doet zij een extra duit in het zakje. Dat leidt tot meer geniale innovaties die sneller op de markt komen.

Het Haagse innovatiebeleid is sinds 2012 drastisch veranderd. Verschillende subsidieregelingen verdwenen, maar er kwam wel een breed stimuleringsmiddel voor terug. Met het topsectorenbeleid wil de overheid onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten in de negen beste sectoren van Nederland stimuleren. De topsectoren zijn brede termen. Zo is bijvoorbeeld de hele landbouw vertegenwoordigd in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. “In de vastgestelde gebieden wil Nederland voorop blijven lopen als het om innovatie gaat”, zegt Paul Merkus, innovation partnership manager bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De negen topsectoren zijn dan ook goed vertegenwoordigd op de vier technische universiteiten in Nederland: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, Logistiek en Water.

Vóór het beleid waren universiteiten en het bedrijfsleven eerder verdeeld. Hoogleraren deden vooral onderzoek naar onderwerpen die zij wetenschappelijk relevant vonden en hielden weinig rekening met de thema’s die in het bedrijfsleven speelden. Het bedrijfsleven investeerde relatief weinig in onderzoek bij publieke instellingen maar deden voornamelijk in-house onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe producten. Het topsectorenbeleid brengt deze partijen samen. De academische wereld kijkt steeds meer naar thema’s die industrieel en maatschappelijk relevant zijn. Aan de andere kant investeert het bedrijfsleven nu ook eerder in onderzoeken van universiteiten.

Lees meer.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-