naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe katalyseconcepten

Combinatie van redox-actieve liganden met goedkope, niet-edele metalen kan 2-elektronenreacties faciliteren
magazine

Redox-actieve liganden hebben recent veel aandacht getrokken omwille van hun mogelijke functie als elektronenreservoir tijdens redoxreacties, zonder betrekking van het metaalcentrum. Vele goedkope metalen zijn niet geschikt voor 2-elektronen reacties, omdat het metaal maar 1 stabiele oxidatietoestand heeft, of 2 toestanden met slechts 1 elektron verschil. Die beperking geldt veelal niet voor (duurdere en zeldzamere) edele metalen traditioneel toegepast in katalyse. De combinatie van redox-actieve liganden met goedkope, niet-edele metalen kan de gewenste (katalytische) 2-elektronen reacties faciliteren en dus leiden tot nieuwe concepten in katalyse.
In het proefschrift van Ms R. Travieso Puente (Rijksuniversiteit Groningen) wordt vertrokken van het redox-actieve formazanaat ligand, in combinatie met een aantal verschillende metaalcentra (Na, K, Mg, Ca, Zn en Fe). De synthese en karakterisering en ook een studie van de eigenschappen en mogelijke toepassingen van metaal-formazanaat combinaties staan beschreven. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de eigenschappen van het ligand als functie van de het metaalcentrum waaraan het gebonden is, en daarmee een aantal nieuwe toepassingen van dit type verbindingen.

Lees hier een uitgebreidere samenvatting van de dissertatie.

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN