naar top
Menu
Logo Print
15/05/2018 - WOUTER VERHEECKE

"BEWUSTZIJN CREEREN ROND EENVOUDIGE ENERGIEMAATREGELEN"

Dirk Van den Broecke aan de slag als ontzorger in EFES-project

Begin september 2017 lanceerden Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en Fevia Vlaanderen het proefproject Easy Food Energy Savers om Vlaamse voedingsbedrijven energiezuiniger te laten werken. “Kmo's kunnen de komende twee jaar een beroep doen op een ontzorger om hun energieverbruik te doen dalen", klonk het toen. Ondertussen is die ontzorger - Dirk Van den Broecke - aangesteld en heeft hij al de eerste bedrijven bezocht. Tijd dus voor een tussentijdse evaluatie!

 

WIE IS DE ENERGIEONTZORGER?

Dirk Van den Broecke
Dirk Van den Broecke

Dirk Van den Broecke is burgerlijk scheikundig ingenieur van opleiding. Hij werkte meer dan twintig jaar in de productie. Dit in verscheidene sectoren, waaronder de chemie, verpakkingsindustrie en micro-elektronica.

In 2006 begon hij te werken als zelfstandige consultant op het vlak van energie en 'carbon footprint'. DvdB Consulting bvba geeft adviezen en opleidingen rond energie en energiemanagement voor kmo's in diverse industriële sectoren.

Als energieontzorger begeeft hij zich sinds 1 oktober 2017 twee jaar lang voornamelijk in de voedingsverwerkende industrie. Dit in opdracht van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

Contacteer hem via ontzorgerEFES@fevia.be.

 

Even ter herinnering: wat was dat EFES-project nu weer?

Dirk Van den Broecke: “In 2015 heeft de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten of zogeheten EBO's afgesloten met diverse grote bedrijven, in navolging van het audit- en benchmarkconvenant, waardoor energie-intensieve bedrijven al sinds 2005 inspanningen leveren om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Maar ook voor minder grote firma's is het natuurlijk belangrijk om minder energie te verbruiken en zelf hernieuwbare energie op te wekken. Daarom is er met het EFES-project een mini-EBO afgesloten voor voedings-kmo's die op dit vlak geen wettelijke verplichtingen hebben, maar wel een inspanning willen leveren om hun footprint te verlagen. Fevia Vlaanderen wil hen hierbij helpen als sectororganisatie. Dankzij de projectsubsidie van 150.000 euro kunnen Vlaamse kmo's in de voedingsindustrie mij twee jaar lang gratis inschakelen voor energie-adviezen, wat voor hen zeker een welgekomen duwtje in de rug is."

 

Wat is de achterliggende doelstelling van het project, naast natuurlijk de besparing op energie en de kosten daarvoor?

Van den Broecke: “EFES staat voor 'Easy Food Energy Savers'. Het gaat dus niet zozeer om innovatieve, hoogtechnologische ingrepen, maar eerder om eenvoudige maatregelen die toch het energieverbruik doen dalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verlichting, deuren of isolatie. We willen de drempels voor energie-efficiëntie bij kmo's verlagen en bij hen een bewustzijn creëren dat die kleine ingrepen ook al een grote impact kunnen hebben op hun energiefactuur. Daar moeten zij zelf overtuigd van raken. Dat doen we zelf op een laagdrempelige manier. We willen hen niet pushen of overdonderen met een technische uitleg, want dan haken zij af en mist het hele project zijn effect."

 

Wat zijn die drempels die u aanhaalt voor voedingsbedrijven?

Van den Broecke: “De meeste firma's zijn in de eerste plaats natuurlijk bezig met hun productie en al wat daarbij komt kijken op het vlak van kwaliteit, voedselveiligheid en personeelsveiligheid. Het ontbreekt hun dikwijls aan tijd, middelen of kennis om het energieverbruik aan te pakken. Dit sluimert wel ergens in de achterhoofden, maar er gebeurt verder niks mee. Als ontzorger wil ik hen hierbij wat ontlasten."

 

“Het ontbreekt veel bedrijven aan tijd, middelen of kennis om energie te besparen. Ik neem die zorgen weg“

 

Wat is uw concrete werkwijze daarbij?

Van den Broecke: “Nog voor ik op bezoek ga wanneer een bedrijf mij contacteert, bezorg ik hun een checklist om al wat zicht te hebben op hun huidige energieverbruik en -kosten. Tijdens de eigenlijke rondgang kijk ik naar de productie zelf, maar meer nog naar de technische installaties voor de 'utilities'. In het bezoekrapport geef ik vervolgens een oplijsting van de mogelijke maatregelen, ingedeeld volgens hun terugverdientijd. Na enkele weken contacteer ik het bedrijf opnieuw om te polsen naar de interesse in de effectieve uitvoering. Desgewenst vraag ik ook nog offertes op en geef ik mijn advies daarover; uiteraard geheel onafhankelijk. Tot slot kan ik ook nog bestuderen of het bedrijf in aanmerking komt voor eventuele premies. Het gaat dus verder dan de audits, ik krijg ook het resultaat van mijn inspanningen te zien."

 

Hoeveel bedrijven wilt u zo bezoeken?

Van den Broecke: “Er is vooropgesteld dat ik in die twee jaar bij vijftig kmo's langsga. In de eerste zes maanden heb ik al vijftien bedrijven bezocht, dus we zitten momenteel 'on track'. Zes daarvan zijn nu effectief al bezig met maatregelen te implementeren. Wat het echte resultaat van alle maatregelen zal zijn, valt moeilijk te kwantificeren. In ieder geval tonen deze cijfers nu al aan dat er nood was aan dit project en dat de bedrijven graag op dit unieke aanbod ingaan. Zowel zij die nog die eerste stappen moeten zetten als zij die al goed op weg zijn."

 

Kan om het even welk voedingsbedrijf u inschakelen, of wat zijn de criteria?

Van den Broecke: “Het moet om niet-energie-intensieve kmo's gaan, met een primair energievebruik van minder dan 0,1 petajoule per jaar. Anders hebben zij wettelijke verplichtingen en die kunnen ze natuurlijk niet nakomen met deze subsidie. De centen komen van de Vlaamse overheid, dus zowel leden als niet-leden van Fevia Vlaanderen kunnen die aanspreken."

 

Wat is uw boodschap naar hen toe?

Van den Broecke: “Contacteer mij en pak uw energieverbruik aan! 'Meten is weten', luidt het adagium, maar als je niks met je gegevens aanvangt, schiet je daar niet mee op. Daarom draai ik het liever om: grijp gerust in en kijk dan maar wat het je oplevert."

 

BREYDEL INVESTEERT IN ZONNEPANELEN

Ivan De Keyser (zaakvoerder Breydel) en Dirk Van den Broecke (EFES-ontzorger) bij Breydel in Gavere
Ivan De Keyser (zaakvoerder Breydel) en Dirk Van den Broecke (EFES-ontzorger) bij Breydel in Gavere

Vleeswaren Antonio - tegenwoordig beter bekend als Breydel - is in 1979 in Eke-Nazareth opgericht door Antoine De Keyser. Om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, verhuisde zijn zoon Ivan het bedrijf in 2009 naar de huidige locatie in Gavere. De vleesverwerker staat nu vooral bekend om zijn Breydelham en het Breydelspek.

Zaakvoerder Ivan De Keyser heeft duurzaamheid altijd al hoog in het vaandel gedragen. Hij investeerde de voorbije jaren onder meer in biologische waterzuivering, stelde een intern duurzaamheidsverslag op en ondertekende het charter duurzaam ondernemen van VOKA, waarin een aantal actiepunten stonden opgelijst.

“We waren al langer van plan om ook PV-panelen te laten installeren om zo zelf onze elektriciteit te kunnen opwekken. Dat sleepte echter wat aan, waardoor die plannen bleven liggen", zegt De Keyser.

“Eind vorig jaar woonde ik de infosessie van Fevia Vlaanderen bij en kort daarna contacteerde ik de heer Van den Broecke. Hij hoefde mij niet echt te overtuigen, maar zo kregen we er wel een extern klankbord bij en kregen we deadlines, waardoor die plannen plots wel opschoten", gaat hij verder.

De installatie heeft een geschatte jaarlijkse energieopbrengst van 133.000 kWh, waardoor het bedrijf dan een zelfvoorzieningsgraad krijgt van bijna 15%. De investering bedraagt zo'n 140.000 euro en heeft een terugverdientijd van meer dan zeven jaar. Dit is dus weliswaar geen kleine ingreep.

“Ik vind het positief dat men eindelijk eens praktisch meedenkt met de kmo's, in plaats van ons te overladen met theorie. Dat we de ontzorger gratis kunnen inschakelen, is natuurlijk een mooi meegenomen extra troef. Dit is een unieke kans die iedereen met beide handen moet grijpen!", klinkt het nog.