naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - ERIK TE ROLLER

VIER PROJECTEN VAN HET PARTNERSHIPPROGRAMMA FLOW+


Thermal noise limited coriolis mass flow sensor (Universiteit Twente / Technische Universiteit Delft)

Coriolis flowsensoren zijn gebaseerd op de meting van de Coriolis krachten die worden uitgeoefend op de vloeistof die door een trillende buis stroomt. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van andere soorten flowsensoren is dat ze een directe maat geven voor de massastroom, onafhankelijk van de vloeistofparameters zoals dichtheid, viscositeit en thermische geleidbaarheid. Het doel van dit project is om een compacte en betrouwbare Coriolis flowsensor te realiseren waarvan de resolutie alleen door het thermische ruisniveau van de trillende sensorbuis beperkt wordt. Dit zal worden bereikt door een combinatie van een geoptimaliseerd sensorontwerp met CMOS-uitleeselektronica. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een prototype op TRL6-niveau, bestaande uit twee chips: een voor de trillende sensorbuis en een andere voor de CMOS-uitleeselektronica.

De M-PHASE 5000 is een multiphaseflowmeter die mengsels van olie, gas en water kan meten. Het meetprincipe is gebaseerd op magnetische resonantie. Deze flowmeter is ontworpen voor toepassingen in de olie- en gasindustrie waar direct bij de oliebron het volumedebiet van olie, gas en water gemeten wordt, zonder het mengsel eerst te scheiden
De M-PHASE 5000 multiphaseflowmeter meet mengsels van olie, gas en water
en is gebaseerd op magnetische resonantie.
Deze flowmeter is ontworpen voor toepassingen in de olie- en gasindustrie
waar direct bij de oliebron het volumedebiet van olie, gas en water
gemeten wordt, zonder
het mengsel eerst te scheiden

Microflow magnetic resonance (Universiteit Twente / Technische Universiteit Delft)

Het doel van het project is het ontwikkelen van een miniatuurflowsensorsysteem, gebaseerd op magnetische resonantie, aangevuld met geïntegreerde elektronica voor stabilisatie, excitatie en detectie. Dit systeem kan worden gebruikt als een onlinesensor voor het meten van de chemische samenstelling van een vloeistof. Het zal ook mogelijk zijn de sensor te gebruiken voor de flowmeting van multifasevloeistofmengsels, in het 'microliter per minuut'-bereik.

Piëzomems (Universiteit Twente)

In dit project onderzoeken we het gebruik van de piëzo-elektrische lagen van Pb(Zr, Ti)O3 ('PZT') in sensoren voor vloeistofstromen en vloeistofparameters zoals dichtheid en viscositeit. Wij willen dunne lagen van PZT combineren met de zogenaamde surfacechanneltechnologie (SCT) die wordt gebruikt voor het realiseren van siliciumnitride buizen op een siliciumchip. De SCT-technologie heeft al aangetoond dat het een veelzijdige techniek is waarmee de fabricage van een veelheid aan devices kan worden gerealiseerd, zoals thermische en Coriolis massastroomsensoren, druksensoren, microkleppen, sensoren voor dichtheid, viscositeit en thermische geleidbaarheid van het medium en sensoren voor ir-spectroscopie. Door piëzo-elektrische actuatie en detectie toe te voegen, zullen de mogelijkheden van de SCT-technologie verder worden uitgebreid en verbeterd.

Precision ultrasonic flowmeters using matrix transducers (Technische Universiteit Delft)

Er zijn flowmeters die met behulp van ultrageluid de stroming meten. Hierbij worden de geluidsgolven in één richting uitgestraald. De phasedarraytechniek, waarbij ultrasone sensors over een vierkant zijn verspreid, maakt het mogelijk om geluidsgolven naar een bepaald punt te sturen, zodat ze de stroming in een buis aan de wand of in het midden kunnen meten. De sensoren zullen zowel kunnen zenden als ontvangen. De ontvangen signalen worden digitaal verwerkt. Dat alles kan geïntegreerd worden op één enkele chip. Bij het project gaat het om het ontwikkelen van zowel de hardware en de software als de signaalanalyse.