naar top
Menu
Logo Print

NIEUWE WATERTECHNOLOGIE

Watertechnologie staat niet stil. Nederland staat al verschillende decennia voorop binnen Europa op het vlak van waterzuivering. In eigen land wordt vandaag drink- en industriewater aan een erg hoog niveau aangeboden. Het zuiveren en hergebruiken van afvalwater vormt een uiterst belangrijk onderzoeksgebied, gezien het nijpende tekort aan zoetwater in de wereld. 

NPT trok op onderzoek uit naar de evoluties binnen de Nederlandse watertechnologie, met bijzondere aandacht voor het zuiveren van afvalwater. We belandden op de drempel van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA houdt zich in eigen woorden bezig met onderzoek naar oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en waterkeringen. Ook bespreken we de uitdagingen van het drogen van afvalwaterslib binnen een waterzuiveringsfabriek. Het drogen van het slib is een essentiële stap vóór verbranding of gebruik in de landbouw.