naar top
Menu
Logo Print
19/06/2019 - ING. WOUTER VERHEECKE

“PROCESINDUSTRIE VEREIST TIJDIG OVERLEG MET DE ONDERHOUDSDIENSTEN"

Interview met Marc De Kerf (BASF), European Maintenance Manager of the Year 2018

De activiteiten bij chemiegigant BASF zijn onderverdeeld in een tiental clusters. Als maintenance manager was Marc De Kerf tot voor kort verantwoordelijk voor het onderhoud van een van die clusters op de site in het Antwerpse havengebied. Hij kreeg de titel 'European Maintenance Manager of the Year' voor zijn uitzonderlijke prestaties op onderhoudsvlak. Hij promoveerde zelfs tot global expert asset & maintenance manager van het wereldwijd actieve petrochemiebedrijf.

 

Marc De Kerf is global expert asset & maintenance manager bij BASF
Marc De Kerf is global expert asset & maintenance manager bij BASF

EUROPEAN MAINTENANCE MANAGER OF THE YEAR 2018

Op Euromaintenance 4.0 in Antwerpen werd Marc De Kerf vorig jaar uitgeroepen tot European Maintenance Manager of the Year. De global expert asset & maintenance manager van BASF haalde het voor de Kroatische, Zweedse en Spaanse laureaten. De prijs -uitgereikt door de Salvetti Foundation en de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) - erkent uitzonderlijke prestaties op het vlak van maintenance, door het toepassen en promoten van nieuwe concepten, technologieën en best practices.

De Kerf wijdde zijn carrière als maintenance manager aan het ontwikkelen van innovatieve concepten in maintenance en asset management én het toepassen van die concepten in de dagelijkse onderhoudsoperaties in de verschillende BASF-plants in Antwerpen. Na zijn promotie heeft hij momenteel de wereldwijde verantwoordelijkheid om nieuwe concepten en best practices uit te rollen over de verschillende petrochemische producties van BASF. De Kerf werkt al bijna dertig jaar voor de multinational, in uiteenlopende functies en afdelingen. Hij is ook secretaris bij BEMAS, de Belgian Maintenance Association.

Welke carrière heeft u al doorlopen?

Marc De Kerf: “Ik heb een niet-alledaags studietraject achter de rug. Nadat ik mijn A3-diploma als paswerker op zak had, besloot ik nog voor mijn A2-diploma elektromechanica te gaan, en daarna schopte ik het nog tot 'industrieel ingenieur in de elektromechanica' en 'elektrotechnisch werktuigkundig burgerlijk ingenieur'. Ik werk nu bijna dertig jaar voor BASF. Aanvankelijk was ik actief als assistent-bedrijfsingenieur bij het bedrijf ethylbenzeen-styreen, dat toen pas was opgebouwd. Na een opleiding over stoomturbines en turbocompressoren op de Duitse site in Ludwigshafen startte ik de dienst 'large rotating equipment' op in Antwerpen. Nog later was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de onderhoudsmodule in het toen nieuwe SAP R/3-systeem en daarna was ik er een tiental jaren werkzaam als maintenance manager. Vorig jaar promoveerde ik tot global expert asset & maintenance manager."

Welke invloed hebben petrochemische processen op het onderhoud van installaties, en de organisatie daarvan?

De Kerf: “Het proces bepaalt hoe de installatie eruitziet en hoezeer deze onderhevig is aan de tand des tijds. De verschillende soorten equipments, de bijhorende falingsmodi en de vereiste beschikbaarheid van de installatie zijn de basis om de onderhoudsactiviteiten te definiëren en zullen ook in sterke mate de organisatie van de onderhoudsdienst bepalen. De organisatie van deze dienst is dus nagenoeg niet los te denken van het proces. Het proces en de bijhorende installatie bepalen overigens ook de vereiste kennis, het opleidingsniveau en de discipline van de onderhoudsmedewerkers, alsook het vereiste aantal medewerkers."

Met welke maintenance-issues moeten procestechnologen bij het ontwerpen van processen of installaties rekening houden om het onderhoud ervan mogelijk te maken of te optimaliseren?

De Kerf: “Reeds in een vroeg stadium van de planning van een nieuwe installatie of een installatie-onderdeel is het nodig om met de expertise van de onderhoudsdienst rekening te houden. Zijn de machines überhaupt te demonteren? Zijn er voldoende hijsinrichtingen? Is er voldoende redundantie ingebouwd, zodat de installatie de nodige beschikbaarheid heeft? Zijn er genoeg reserveonderdelen met het project mee besteld? Er zijn tal van vragen die in de loop van het project beantwoord moeten worden, anders kan het bij de eerste stilstand behoorlijk verkeerd lopen."

"Al in een vroeg stadium van de planning van een nieuw installatieonderdeel is het nodig om rekening te houden met de expertise van de onderhoudsdienst"

Waar loopt het dan vaak mis?

De Kerf: “Bij BASF streven wij ernaar om voor de opstart van het project alle reserveonderdelen nodig voor een eerste revisie in het magazijn te hebben, moeten alle hulpgereedschappen er zijn en dient de onderhoudsinstructie nagenoeg klaar te zijn. Meestal loopt het fout als de onderhoudsdienst te laat bij het project betrokken is. De leidingen liggen al in de installatie en bij een rondgang wordt er vastgesteld dat apparaten niet meer geopend kunnen worden. Ook in de schakelkamer loopt het af en toe fout. Aansluitpunten die voor andere projecten zijn bedoeld, worden zogezegd dubbel geboekt. Plots moet er extra hardware worden besteld en dan rijzen de kosten de pan uit. Het is in de procesindustrie dus enorm belangrijk om vroeg genoeg met de onderhoudsdiensten samen te zitten. Hierdoor kunnen grote kosten vermeden worden en duren shutdowns minder lang. Een slecht ontworpen installatie doet overigens ook het veiligheidsniveau enorm dalen en moeilijk uit te bouwen pompen leiden dikwijls tot rugklachten. Enkele eenvoudige hulpmiddelen en het juiste ontwerp van de leidingen kunnen zonder meerkost tijdens de planning een oplossing bieden."

Hoe verloopt binnen BASF de samenwerking tussen de onderhoudsdienst en de diverse divisies van procestechnologen?

De Kerf: “Elke procesmanager heeft voor een bepaalde installatie binnen de onderhoudsdienst een aantal mensen ter beschikking voor de zogeheten langetermijnacties. Zij worden ingezet bij installatiewijzigingen en projecten, kennen de technische details en nemen onderhoudsvriendelijk ontwerpen mee in de verschillende stappen van het project. Op BASF is de onderhoudsdienst opgedeeld in een assetmanagerorganisatie en een maintenancemanagerorganisatie. De asset managers focussen op de langetermijnacties, de maintenance managers op de kortetermijnacties, zoals de dagelijkse planning, de uitvoering … De asset managers hebben enkele specialisten in dienst die de installatie heel goed kennen. Bij projecten wordt steeds de asset manager gecontacteerd. Voor diepgaande detailkennis zijn er ook specialisten in de maintenancemanagerorganisatie. Ook zij worden tijdens de projecten geconsulteerd."

Welke specifieke boodschap heeft u als maintenance manager nog voor procestechnologen?

De Kerf: “Zorg dat je binnen je onderhoudsorganisatie de juiste aanspreekpersonen kent voor nieuwe projecten en zorg dat dit mensen zijn met voldoende ervaring. Betrek deze specialisten zo vroeg mogelijk in je project en stem bij de start van je project af wanneer je input van hen verwacht: wie doet wat tegen wanneer? Vergeet de reserveonderdelen niet, bekijk hoe dit in je budget past. Kijk ook tijdig naar welke beschikbaarheid er van je nieuwe installatie verwacht wordt, en hou hiermee rekening bij het definiëren van de redundanties. Stel voor de opstart samen met de nodige specialisten je onderhoudsstrategieën op; bepaal de preventieve of predictieve acties. Denk ook na over hoe je de in- en uitbedrijfname van je installatie gaat organiseren en wat de impact hiervan is voor het onderhoudsteam. Vergeet ook zeker niet de opleidingen die nodig zijn voor de onderhoudsmedewerkers, om je nieuwe installatie naar behoren te kunnen laten werken. Een juiste aanpak van een nieuw project heeft invloed op de ganse levensduur van de installatie en bepaalt in sterke mate hoe veilig er gewerkt kan worden in de installatie!"