9 mei 2018

VAKINFORMATIE VOOR DE PROCESTECHNOLOGEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120pxCorrosie onder isolatie blijft één van de grootste problemen in de petrochemie en procesindustrie.

Een structurele aanpak van dit probleem vraagt een duurzaam asset management én een bedrijfsbrede awareness.
Verder lees je in dit online magazine welke uitdaging de energietransitie vormt voor een olie- en gasbedrijf als Shell en waarom Gabriel Tschin (Plant One Rotterdam) niet gelooft in louter CO2-reductie.

Bart Denys
Hoofdredacteur

HOE DE ENERGIETRANSITIE WAARMAKEN?

Shell Lubricants organiseerde voor het eerst het 'Trends & Technology Symposium'; een dag voor klanten en relaties waarin de klimaatproblematiek direct werd gerelateerd aan het energieverbruik.
Volledig artikel lezen

'BEST PRACTICE VOOR COI MANAGEMENT' IN DE PIJPLIJN

Corrosie onder isolatie kan leiden tot abrupte systeemstoringen, hoge onderhoudskosten en ongeplande stilstanden van assets.
Volledig artikel lezen

ZUUR- EN SCHUURBESTENDIGE LAAG VERDRIEVOUDIGT LEVENSDUUR

160pxDit verdeelstuk is een onderdeel van een fluidized bed reactor in de chemische industrie. Die onderdelen worden in een volcontinu proces blootgesteld aan een zuur, abrasief en wervelend medium.
Lees meer

FHI FEDERATIECONGRES WERPT BLIK IN DE CYBERTOEKOMST

Beleidsmakers en technologieondernemers werden op het FHI Federatiecongres getrakteerd op uiteenlopende visies op de cyberwereld van nu en de toekomst. De federatie nam er ook afscheid van oud-directeur Kees Groeneveld.
Lees meer

6 GLOBAL COMPANIES RECEIVED SET AWARDS

Six companies from all over the world received SET awards, one of which is based in the Netherlands.
Read more

DRIE MAANDEN TOT REACH-DEADLINE

Vóór 1 juni 2018 moeten alle chemische stoffen die in kleinere volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de EU worden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA).
Lees meer

“NIET LULLEN MAAR POETSEN!"

Sinds 2015 leidt Gabriel Tschin Plant One Rotterdam. Dat bedrijf realiseert en exploiteert een locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën op duurzame schaal kunnen testen en op commerciële schaal produceren.
Volledig artikel lezen

ANTI-SOLVENT CRYSTALLIZATION FOR LOCAL SUGAR PRODUCTION

A sugar production process involving an anti-solvent crystallization phase helps to minimize capital costs and lower energy consumption. It serves as an alternative to technologies such as membrane filtration, chromatography …
Read full article

ON SITE MONITORING VAN SMEEROLIE

In een tijd waarin alle ontwikkelingen en processen steeds sneller lijken te gaan, groeit de behoefte aan mogelijkheden om smeerolie in het veld - on site - te kunnen monitoren.
Volledig artikel lezen

NPT (NEDERLANDSE PROCES TECHNOLOGEN)

NPT (Nederlandse Proces Technologen) is the network for all Chemical and Process Engineers in the Netherlands.
Lees meer

http://npt.pmg.eu

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Hoe corrosie onder isolatie de procesindustrie bedreigt

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Argonweg 7-11, 3812 RB Amersfoort
Postbus 1297, 3800 BG Amersfoort
info@pmg.nl - www.pmg.nl