20 juni 2018

VAKINFORMATIE VOOR DE PROCESTECHNOLOGEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120pxHet jonge technologiebedrijf Flowid zag in het onbenutte potentieel van microreactoren bij het omschakelen van batch naar continuprocessen een markt. Een Noorse fabrikant ontwikkelde dan weer een membraanreactor die methaan rechtstreeks omzet in benzeen. Verder wijzen we in dit online magazine op de gevaren van microbieel geïnduceerde corrosie en belichten we investeringen in een battolyser in Eemshaven, een bioreactor voor ArcelorMittal en BlueChem, de eerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen en België.

Bart Denys
Hoofdredacteur

EFFICIËNT EN VEILIG VAN BATCH NAAR CONTINU PROCES MET SPINNING DISC REACTORS

Flowid brengt als een jong technologiebedrijf de roemruchte spinning disc reactors aan de man. Wanneer voor uw bedrijf in de chemie overschakelen van een batch- naar een continu proces in principe tot de mogelijkheden behoort, neem dan even de tijd om de pro-argumenten door te nemen.
Volledig artikel lezen

BENZEEN DIRECT UIT METHAAN VIA CO-IONISCHE MEMBRAANREACTOR

Niet-oxidatieve methaandehydroaromatisering via selectieve molybdeem/zeolietkatalysatoren is belangrijk voor de exploitatie van afgelegen gasvelden door een directe conversie van methaan in de transporteerbare vloeistof benzeen.
Volledig artikel lezen

PHOV, OPLEIDER VOOR PROCESVEILIGHEID!

160pxVerder met Procesveiligheid en jouw eigen carrière hierin? Dit vakgebied is zo interessant dat je nooit uitgeleerd raakt! Binnen de Procesveiligheid is het beheersen van risico's van groot belang, een kleine gebeurtenis kan grote effecten hebben.
Lees meer

MIC-CORROSIE KENT VERWOESTENDE GEVOLGEN

Hebben we het over corrosie, dan gaat de aandacht in de meeste gevallen uit naar klassieke corrosie zoals putcorrosie (pitting), spleetcorrosie of spanningscorrosie.
Volledig artikel lezen

Lees ook: Best Practice for COI management

BATTOLYSER NAAST MAGNUM-CENTRALE IN EEMSHAVEN

Het Waddenfonds heeft aan Battolyser B.V., een joint venture van TU Delft en Proton Ventures, 480.000 euro subsidie toegekend om een battolyser te realiseren naast de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven.
Lees meer

BLUECHEM STIMULEERT INNOVATIES VOOR DE CHEMIE VAN DE TOEKOMST

In Antwerpen ging op 19 juni de spade in de grond voor de bouw van BlueChem, de eerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen en België. Die biedt de juiste infrastructuur en dienstverlening op maat om beloftevolle start-ups, groeibedrijven en open innovatieprojecten ...
Lees meer

VIDEO: ARCELORMITTAL INVESTEERT 150 MILJOEN EURO IN INSTALLATIE VOOR CO2-OMZETTING

 VIDEODe Gentse staalreus ArcelorMittal wil CO2 afvangen en omzetten in bio-ethanol. Binnen twee jaar zou de nieuwe installatie al moeten kunnen draaien.
Bekijk de video

HAVEN OOSTENDE NEEMT XANT WINDTURBINE IN GEBRUIK

HAVEN OOSTENDE huldigde een middelgrote windturbine in op de REBO-terminal. De XANT M-21 turbine produceert 100 kW, de geproduceerde elektriciteit ...
Lees meer

TECHNOLOGISCHE SAMENWERKING

Met een technologisch partnerschap willen Siemens en Evonik een asset life cycle datamodel ontwikkelen. Bovendien zou die samenwerking meteen ook de integratie in de Comos softwareoplossing van Siemens moeten verzorgen.
Lees meer

EATON TECHNODAG

“Zo'n 70 procent van de vlamboogfouten wordt veroorzaakt door foutief menselijk handelen", aldus Martijn Imming, Business Development Manager Data Centers bij Eaton.
Lees meer

NPT (NEDERLANDSE PROCES TECHNOLOGEN)

160pxNPT (Nederlandse Proces Technologen) is the network for all Chemical and Process Engineers in the Netherlands.
Lees meer

http://npt.pmg.eu

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Efficiënt en veilig van batch naar continu proces

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Argonweg 7-11, 3812 RB Amersfoort
Postbus 1297, 3800 BG Amersfoort
info@pmg.nl - www.pmg.nl