17 januari 2018

VAKINFORMATIE VOOR DE PROCESTECHNOLOGEN

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Pioniers in watertechnologie delen hun visie

Beste lezer,

Watertechnologie staat niet stil. Nederland loopt op vlak van waterzuivering al decennialang voorop binnen Europa. In dit online magazine laten we enkele van deze voorlopers aan het woord.

Lees ons uitgebreide dossier

Interview Ir. Cora Uijterlinde (STOWA):Ontwikkelingen in afvalwaterzuivering gaan snel"

Van veel energie gebruikende installaties worden afvalwaterzuiveringen nu slimme energieproducenten, die behalve goed gezuiverd water ook waardevolle grondstoffen als fosfaat en cellulose produceren.
Lees dit interview

Interview René Rozendal (CTO, Paques): Biotechnologie uit Balk verovert de wereld

Voortgekomen uit een bedrijf dat veevoersilo's produceerde, heeft Paques BV, gevestigd in het Friese dorpje Balk, zich in enkele decennia ontwikkeld tot een van de meest innovatieve ondernemingen op het gebied van afvalwaterverwerking.
Lees dit interview

Interview Prof. Mike Jetten: Lange zoektocht naar bijzondere bacterie werpt vruchten af

Microbioloog en winnaar van de Spinozaprijs, Prof. Mike Jetten heeft zijn naambekendheid in de eerste plaats te danken aan de ontdekking van de anammoxbacterie, maar daarna kwam hij ook microbiële omzettingen op het spoor waarbij methaan en zwavel worden afgebroken.
Lees dit interview

Lees meer over watertechnologie:
Artikel: Drogen van slib uit afvalwater
Watersector digitaliseert verder

PHOV, opleider voor Procesveiligheid

Risicobeheersing is van groot belang binnen procesveiligheid, want een kleine gebeurtenis kan verstrekkende gevolgen hebben. Risicobeheersing veronderstelt vooral veilige installaties en processen, een goed veiligheidsmanagement (organisatie) en het juiste gedrag en de noodzakelijke vakbekwaamheid van werknemers.
Lees meer

Kooy symposium 2018 rond desinformatie, manipulatie en destabilisatie

Nog niet zo lang geleden begon een oorlog heel duidelijk met een schriftelijke oorlogsverklaring en waren de opponenten eenvoudig herkenbaar aan hun uniformen. In de huidige tijd krijgen we vooral te maken met onzekerheden.
Lees meer

Het gewicht van chemie en life sciences binnen de Vlaamse economie

De chemie en life sciences vertegenwoordigen een derde van de toegevoegde waarde van de industrie in Vlaanderen en 60% van alle private investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
Lees meer

Grootste platform voor raffinage en petrochemie in Europa

Total heeft de nieuwe eenheden van het geïntegreerde platform voor raffinage en petrochemie in het Antwerpse havengebied officieel geopend. Met de ingebruikneming komt een einde aan het programma voor de modernisering van een van de grootste en meest performante platformen voor raffinage en petrochemie in Europa, goed voor een investering van ruwweg 1 miljard euro.
Lees meer

Katoen Natie trekt kaart van groene energie

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, huldigde zes windturbines in die EDF Luminus heeft gebouwd op de terreinen van Katoen Natie in het Belgische Kallo.
Lees meer

Slimme in plaats van meer materialen

Professor Bio-inspired and Smart Materials aan de Universiteit Twente Prof. dr. Nathalie Katsonis kreeg de jaarlijks uitgereikte KNCV Gouden Medaille 2017, de belangrijkste Nederlandse prijs voor onderzoekers die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van chemisch speurwerk in de breedste zin en de hoogste Nederlandse onderscheiding voor chemisch toptalent.
Lees meer

CO-hergebruik uit staalgassen

De Commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement, ITRE, heeft op 28 november 2017 het hergebruik van koolstofmonoxide (CO) uit staalgassen in zogenaamde 'recycled carbon fuels' binnen de EU goedgekeurd.
Lees meer

NPT (Nederlandse Proces Technologen)

NPT (Nederlandse Proces Technologen) is the network for all Chemical and Process Engineers in the Netherlands.
Lees meer

http://npt.pmg.nl

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Grootste platform voor raffinage en petrochemie in Europa

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Professional Media Group,
Argonweg 7-11, 3812 RB Amersfoort
Postbus 1297, 3800 BG Amersfoort
info@pmg.nl - www.pmg.nl