naar top
Menu
Logo Print

Mobiele plug & play proceswaterzuivering

IMPROVED wil wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur opbouwen waarmee voor het eerst integraal onderzoek kan verricht worden naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, en meteen de invloed van de geleverde proceswaterkwaliteit op het industriële productieproces te meten is.
De beoogde installatie moet mobiel en plug-and-play zijn, zodat de dynamiek van variërende bronwaterkwaliteit en variërende procescondities onderzocht kan worden. De installatie moet door onderzoek bedrijven helpen om integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen.

De mobiele pilotinstallatie wordt sinds september 2017 getest bij Yara (ook bij BASF en DOW werden demo’s gepland). Het onderzoekstraject loopt drie jaar. Het eerste jaar wordt de mobiele installatie ontworpen en gebouwd. De jaren erna worden gebruikt om verschillende technologische watervragen te behandelen door de installatie op locatie in te zetten. Het project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen – Nederland.

Door de ontwikkeling van innovatieve waterzuiveringsconfiguraties op maat wordt water opgewerkt naar de gewenste kwaliteit om te hergebruiken. Verschillende proceswaterstromen worden on site behandeld door middel van innovatieve technieken zoals membraandestillatie, elektrodialyse, ionenwisseling, reverse osmosis, ultrafiltratie, toegepaste oxidatie en actieve koolbehandeling.